Đệ Nhất Đại Chưởng Môn

Dễ dàng tu tiên, pháp lực vô biên! Game mobile đầu tiên kinh doanh tu tiên môn phái coming!
 

Mở server 7 Ngày tăng quay 50 lần, hàng ngàn tiên tinh, Linh Thạch và Nguyên Khí hơn 30 mười nghìn!
Ngoài ra còn có đệ tử giới hạn 【Tử Hà Tiên Tử】, Pháp Bảo 5 Sao riêng của Tử Hà 【Lục Lạc Bàn Ti】và Thần Thú cực phẩm 【Mèo 9 Mạng】v.v. có rất nhiều quà tốt giúp ngài Tạo Môn Phái, Dễ dàng Tu Tiên!
 


[Đệ Nhất Đại Chưởng Môn] đã tạo một thế giới tu tiên dễ dàng to lớn và tự do! Ngài là một chưởng môn đã kế nhiệm trong game, sẽ gánh vác trọng trách xây dựng lại môn phái, chiêu mộ và bồi dưỡng các loại đệ tử, học pháp thuật, luyện đơn dược, đánh bại Thiên Vực Yêu Ma, hoàn thành di huấn tổ sư bảo vệ thương sinh thiên hạ!